Fleisher logo
Eamon ore giron 0020 1200 xxx q85

Infinite Regress XLVIII

2018
Flashe on linen
10 x 8 inches
EORE 20

Close