Fleisher logo
Pub eamon ore giron 1200 xxx q85

Eamon Ore-Giron: Infinite Regress

2020

Hardcover

12 1/4 x 9 1/4 in (31.1 x 23.5 cm)

ISBN: 978-96436-024-3

 

 

Eamon Ore-Giron