Fleisher logo
Philadelphia wireman 0075 1200 xxx q85

Untitled (Wire, Found Objects)

c. 1970–1975
wire, found objects
4 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 inches
PW 75

Close